Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
e-mail: pcpr@znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Monika Matela
e-mail:inspektor@cbi24.pl

AKTUALNOŚCI

Najwięcej punktów tj. 100, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr PCPR.RWC.1.2017 dotyczącym zorganizowania 4 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 dzieci.otrzymał Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagogiczny Janusz Witkowski z siedzibą w Janowcu Wlkp. Powyższa oferta spełnia wymagania dotyczące doświadczenia, wykształcenia ekspertów prowadzących spotkania oraz cenowe.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODOKLAUZULA INFORMACYJNA
- przesłanka przepis prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA
- przesłanka umowy

KONTAKT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE
ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
e-mail: pcpr@znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30