Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl

Ważne adresy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie
ul. 700-lecia 36
36 88-400 Żnin
tel. (52) 302-80-68

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. (52) 383-34-45

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec Wlkp.
tel. (52) 302-60-68

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie
ul. Szubińska 1
89-210 Łabiszyn
tel. (52) 384-41-83

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie
ul. Żnińska 19
88-410 Gąsawa
tel. (52) 303-62-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie
ul. Kolejowa 4
88-420 Rogowo
tel. (52) 302-42-10


Wykaz jednostek pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie
ul. Polna 30
88-190 Barcin
tel. (52) 383-21-40

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie
Tonowo 52
88-430 Janowiec Wlkp.
tel. (52) 302-61-84
www.dpstonowo.znin.pl

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach
Podobowice 49
88-404 Podobowice
tel. (52) 302-47-23

Dom Dziecka „Słoneczna Przystań w Kołdrąbiu”
Kołdrąb 8
88-430 Janowiec Wlkp.
tel. (52) 302-52-26

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie
Rozalinowo 16
88-410 Gąsawa
tel. (52) 302-58-86

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Barcinie
ul. Artylerzystów 1
88-190 Barcin
tel. (52) 383-37-97

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie
ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel. (52) 302-88-01

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie
ul. Kościelna 15
88-190 Barcin
tel. (52) 383-20-79

Warsztat Terapii Zajęciowej w Żninie
ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel. (52) 302-88-01