CELE I ZADANIA 2009

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród podopiecznych PCPR w szczególności rodzin, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, wsparcie rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja projektu przyczyniła się do eliminacji barier, z jakimi spotykają się beneficjenci poprzez realizację założonych celów projektu oraz przewidzianych działań. W ramach projektu m.in. organizowane były kursy i szkolenia dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji, które były określane indywidualnie dla każdego beneficjenta ostatecznego po spotkaniu z doradcą zawodowym, spotkaniu z prawnikiem, asystentem rodziny, psychologiem.

Warunkami formalnymi zakwalifikowania się były:

  • miejsce zamieszkania na terenie powiatu żnińskiego,
  • status osób bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • korzystanie ze świadczeń PCPR - w sprawach bezradności opiekuńczo-wychowawczej, przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych itp.
  • problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi,
  • ograniczone prawa rodzicielskie.

Odbiorcami były w szczególności osoby które:

  • są pozbawione lub mają ograniczone prawa rodzicielskie,
  • mają motywację by zmienić swoje życie i odzyskać dzieci.

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.