CELE I ZADANIA 2010

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 32 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żnińskiego. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej:

  • aktywizację społeczną - zwiększenie motywacji do działania 32 B.O.
  • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie - poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego,
  • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy 32 B.O. - poprzez kursy zawodowe i doradztwo zawodowe.

Podczas trwania projektu odbywają się pikniki integracyjne, spotkania ze specjalistami różnych dziedzin. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte opieką asystenta rodziny. Ponadto na czas trwania projektu uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Doradczy, gdzie można skorzystać z porad różnych specjalistów. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu - Kamila Jankowska pod numerem telefonu - 052 30 30 169.

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.