CELE I ZADANIA 2011

Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 34 beneficjentów - osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żnińskiego. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej:

  • aktywizację społeczną - zwiększenie motywacji do działania 34 osób ( Indywidualne Programy Wsparcia i Program Aktywności Lokalnej)
  • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie - poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego,
  • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy 24 osób - poprzez kursy zawodowe i doradztwo zawodowe.

Podczas trwania projektu odbywają się pikniki integracyjne, spotkania ze specjalistami różnych dziedzin. Osoby uczestniczące w projekcie i Programie Aktywności Lokalnej zostały objęte opieką asystenta rodziny.

W ramach projektu systemowego realizowany jest Program Aktywności Lokalnej " Dom ogrzany miłością" skierowany do kobiet z rodzin wiejskich z różnymi problemami np. przemocy, biedy, niepełnosprawności, samotnego rodzicielstwa, nieuleczalnej choroby bądź problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu - Kamila Jankowska pod numerem telefonu - 052 30 30 169.

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.