CELE I ZADANIA 2012

Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żnińskiego. Wsparciem w latach 2012-2013 objęta zostanie grupa 78 osób:

W roku 2012 jest to 37 osób:

1) 29 osób w ramach Indywidualnego Programu Wsparcia:

 • osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
 • głównie po 50 roku życia.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej poprzez:

 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • opieka asystenta ds. osób niepełnosprawnych
 • spotkania tematyczne z muzykoterapeutą, ginekologiem
 • poradnictwo prawne
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • ćwiczenia usprawniające psychoruchowo

2) 8 osób  w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca":

 • matki które maja niepełnosprawne dziecko (nieaktywne zawodowo ,bezrobotne, rolnicy lub samo zatrudnione;

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej poprzez:

 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • wsparcie asystenta rodziny
 • spotkania tematyczne z pedagogiem, muzykoterapeutą, lekarzem ginekologiem, lekarzem pediatrą, rehabilitantem,
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z  uzupełnieniem wykształcenia
 • trening autoprezentacji i wizażu

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.