CELE I ZADANIA 2014

Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żnińskiego. Wsparciem w roku 2014 objęta zostanie grupa 27 osób, głónie nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, gdyż stanowią one większą część korzystających z pomocy PCPR. Grupa liczyć będzie więcej kobiet, ponieważ płeć żeńska postrzegana jest stereotypowo jako matki i opiekunki. Stereotypy tworzą bariery dla wyrównania szans płci i poprzez projekt chcemy tą barierę zlikwidować.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej poprzez:

  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z doradcą zawodowym
  • spotkania tematyczne z muzykoterapeutą, ginekologiem
  • zajęcia muzyczno-taneczno-ruchowe
  • szkolenia i kursy zawodowe
  • ćwiczenia usprawniające psychoruchowo na basenie

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.