Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30


Cele
Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 34 beneficjentów - osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żnińskiego. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej:
aktywizację społeczną - zwiększenie motywacji do działania 34 osób ( Indywidualne Programy Wsparcia i Program Aktywności Lokalnej)
upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie - poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego,
zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy 24 osób - poprzez kursy zawodowe i doradztwo zawodowe.
Podczas trwania projektu odbywają się pikniki integracyjne, spotkania ze specjalistami różnych dziedzin. Osoby uczestniczące w projekcie i Programie Aktywności Lokalnej zostały objęte opieką asystenta rodziny.

W ramach projektu systemowego realizowany jest Program Aktywności Lokalnej " Dom ogrzany miłością" skierowany do kobiet z rodzin wiejskich z różnymi problemami np. przemocy, biedy, niepełnosprawności, samotnego rodzicielstwa, nieuleczalnej choroby bądź problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu - Kamila Jankowska pod numerem telefonu - 052 30 30 169.

 Kadra zarządzająca

KIEROWNIK PROJEKTU - Maria Zwolenkiewicz
KOORDYNATOR PROJEKTU – Kamila Jankowska
PRACOWNIK SOCJALNY – Agnieszka Pochylska (PAL)
PRACOWNIK SOCJALNY – Ewa Ciszewska (IPW)
KSIĘGOWY - Wioleta Werkowska
ASYSTENT FINANSOWY - Małgorzata Zamiar
DORADCA ZAWODOWY – Renata Marosz (IPW; PAL)
ASYSTENT RODZINY – Magdalena Siedlecka (IPW)
ASYSTENT RODZINY – Karolina Wielgosz (Kozłowska) (PAL)
PSYCHOLOG – Katarzyna Pasgreta (IPW)
PSYCHOLOG – Paulina Andryszak (PAL)
PRAWNIK – Monika Woelke-Pietrzyńska (IPW; PAL)
PAL – Program Aktywności Lokalnej „Akademia Dorosłości”
IPW – Indywidualny Program Wsparcia

 


30-09-2011

W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu brali udział w:
- kursach zawodowych,
- zajęciach usprawniających psychoruchowo na basenie oraz z instruktorem tańca,
- zajęciach z muzykoterapeutą.
W dalszym ciągu odbywają się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz asystentem rodziny.

 01-09-2011

Uczestnicy Programu Aktywności Loklanej "Dom ogrzany miłością" brali udział w pikniku pod nazwą "Grunt to rodzinka". Piknik miał na celu uświadomienie zebranym wartości, jakie niesie ze sobą życie rodzinne oraz integrację rodzin. Podaczs pikniku można było smacznie zjeść, przygotować surówki i sałatki, pośpiewać piosenki karaoke oraz namalować plakat symolizujący swoją rodzinę.

 


25-08-2011

W miesiącu sierpniu uczestnicy projektu w dalszym ciągu pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji oraz umiejętności na rynku pracy. Przez cały czas trwania projektu osobom biorącym w nim udział towarzyszył asystent rodziny. Odbyły się także zpotkania z lekarzem ginekologiem, który opowiedział o profilaktyce chorób nowotworowych układu rozrodczego kobiet.05-07-2011

W dniu 5 lipca 2011 roku uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" i Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością" uczestniczyli w pikniku integracyjny w Ośrodku PTTK w Żninie. Atmosfera towarzysząca zabawie była miła i wesoła a pomiędzy uczestnikami zawiązały się nici przyjaźni. Podczas pikniku można było brać udział w różnych konkursach, zjeść pyszne dania z grilla oraz potańczyć.

 


01-06-2011

Uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" oraz Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością" systematycznie uczęszczają na zajęcia z zakresu aktywnej integracji. Podczas zajęć nabywają nowe umijętności, które są niezbędne w życiu codziennym. Ponadto podczas pogadnki z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Żninie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałnia przemocy, Niebieskiej Karty oraz skorzystali z porad zwiększających ich bezpieczeństwo. Pragniemy podziękować Panu Arturowi Kędzierskiemu - policjantowi z Komendy Powiatowej Policji w Żninie za profesjonalne przekazanie uczestnikom wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu.05-05-2011

Uczestnicy projektu "Na pomoc rodzinie" biorą udział w treningach interpersonalnych, zajęciach z zakresu komunukacji oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Grupa integruje się również podczas wspólnych posiłków. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomaga w codziennym życiu, dodaje siły i odwagi by sprostać codziennym problemom.