Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie

ul. Szpitalna 32
88-400 Żnin
tel.: (052)303 01 69
e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl
GODZINY PRACY:
poniedziałek - piatek, godz. 7:30 - 15:30

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Tomasz Henzler
e-mail:inspektor@cbi24.pl


Cele
Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żnińskiego. Wsparciem w latach 2012-2013 objęta zostanie grupa 78 osób:
W roku 2013 jest to 41 osób:
1) 33 osoby w ramach Indywidualnego Programu Wsparcia:
osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
głównie po 50 roku życia.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej poprzez:
zajęcia z psychologiem
zajęcia z doradcą zawodowym
opieka asystenta ds. osób niepełnosprawnych
spotkania tematyczne z muzykoterapeutą, ginekologiem
poradnictwo prawne
szkolenia i kursy zawodowe
ćwiczenia usprawniające psychoruchowo

2) 8 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca":
matki które maja niepełnosprawne dziecko (nieaktywne zawodowo ,bezrobotne, rolnicy lub samo zatrudnione;

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej poprzez:
zajęcia z psychologiem
zajęcia z doradcą zawodowym
wsparcie asystenta rodziny
spotkania tematyczne z pedagogiem, muzykoterapeutą, lekarzem ginekologiem, lekarzem pediatrą, rehabilitantem,
poradnictwo prawne
szkolenia i kursy zawodowe
skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia
trening autoprezentacji i wizażuKadra zarządzająca
KIEROWNIK PROJEKTU - Maria Zwolenkiewicz
KOORDYNATOR PROJEKTU – Kamila Jankowska
KSIĘGOWY PROJEKTU - Wioleta Werkowska
ASYSTENT FINANSOWY - Małgorzata Zamiar
PRACOWNIK SOCJALNY – Agnieszka Pochylska (PAL)
PRACOWNIK SOCJALNY – Ewa Ciszewska (IPW)
ASYSTENT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Magdalena Siedlecka (IPW)
ASYSTENT RODZINY – Karolina Wielgosz (PAL)
PSYCHOLOG – Asteria Lutogniewska (PAL; IPW)
DORADCA ZAWODOWY – Renata Marosz (IPW; PAL)
PRAWNIK – Monika Woelke-Pietrzyńska (IPW; PAL)
PAL – Program Aktywności Lokalnej „Dom ogrzany miłością”
IPW – Indywidualny Program Wsparcia


19-12-2013

W miesiącu listopadzie uczestnicy w dalszym ciągu brali aktywny udział w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny. 6 kobiet z IPW ukończyło kurs dietetyki z elementami kulinarnymi. Dla 8 pań z PAL-u odbyły się zajęcia tematyczne z pedagogiem oraz konsultacje z prawnikiem.
13 grudnia w Restauracji "Parkowa" odbyło się oficjalne zakończenie projektu systemowego, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia projektu.

 31-10-2013

W miesiącu październiku uczestnicy w dalszym ciągu biorą udział w spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Asystenci oraz pracownicy socjalni nadal systematycznie pracują z podopiecznymi. Odbywają się również zajęcia psychoruchowe na basenie w Barcinie gdzie uczestnicy dzięki ćwiczeniom w wodzie czują się zrelaksowani i odprężeni. Woda pozytywnie wpływa na poprawę kondycji a także wzmacnia i uelastycznia mięśnie.
W październiku odbył się również:
-kurs bukieciarstwa, 
-kurs opiekuna osób starszych z elementami masażu,
-pogadanka z ginekologiem (PAL)
-pogadanka z pediatrą
-konsultacje z prawnikiem
-Nordic Walking.

 27-09-2013

W miesiącu sierpniu i wrześniu uczestnicy projektu brali udział w:
- kursach zawodowych (komputerowy, pierwszej pomocy przed medycznej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opiekun osoby starszej z elementami masażu, obsługa kas fiskalnej, upiększania i pielęgnacji paznokci)
- zajęciach usprawniających psychoruchowo na basenie
- odbył się wyjazd do kina Ciemna City na film pt. "Czas na miłość"
- pogadance z ginekologiem dr Wojciechem Szczęsnym

W dalszym ciągu odbywają się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, asystentem ds. osób niepełnosprawnych oraz asystentem rodziny .

 30-07-2013

Dnia 5 lipca 2013 roku uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" i Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj, dlaczego-posłuchaj serca" uczestniczyli w pikniku integracyjny w Gospodarstwie Agroturystycznym Pod Żurawiem w Skarbieniecach. Atmosfera towarzysząca zabawie była miła i wesoła a pomiędzy uczestnikami zawiązały się nici przyjaźni. Podczas pikniku można było brać udział w różnych konkursach, zjeść pyszne dania z grilla, spróbować zupę z ogniska jak również skosztować pyszne domowe wypieki. Osoby niepełnosprawne jak również matki dzieci niepełnosprawnych uczyły się poloneza pod okiem instruktora. Przez cały czas trwania pikniku dzieci były objęte opieką animatora kulturalnego, który uatrakcyjniał im czas poprzez wspólne zabawy, śpiew, taniec.
W miesiącu lipcu odbyły się również spotkania z muzykoterapeutą, rehabilitantem, prawnikiem. Wszyscy uczestnicy nadal są objęci opieką psychologa, doradcy zawodowego, asystentów jak również pracowników socjalnych.11-06-2013

W miesiącu czerwcu odbyły się spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem jak również doradcą zawodowym. Są sytuacje, kiedy znacznie i/lub długotrwale pogorszyło się nasze samopoczucie, czujemy się przytłoczeni jakimś problemem, nie widzimy wyjścia z sytuacji w jakiej się znajdujemy, nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy dalej funkcjonować w dotychczasowy sposób. Każdy z nas doświadcza w życiu kryzysowych, trudnych sytuacji. Bardzo ważne jest, aby w takich okolicznościach zgłosić się po pomoc i nie zostawać sam na sam z problemem, dlatego też uczestnicy mogą zawsze liczyć na pomoc profesjonalistów w tym też prawnika.
Dnia 10.06.2013 r policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego żnińskiej Komendy Powiatowej Policji wzięli udział w spotkaniu z uczestnikami projektu, który adresowany był do osób niepełnosprawnych. Policjant przeprowadził pogadankę m.in. jak skutecznie wykazywać się szczególną czujnością podczas korzystania z usług tzw. domokrążców, posiłkując się konkretnymi przykładami przedstawiał formę oszustwa jaką jest tzw. "metoda na wnuczka". Ponadto zwrócono uwagę na bezpieczne posługiwanie się kartą bankomatową podczas wypłacania gotówki z bankomatów. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni rozmową z policjantem, zadawali pytania na, które asp. Robert Wróblewski bardzo chętnie odpowiadał.

W dalszym ciągu uczestnicy objęci są opieką asysteneta ds. osób niepełnosprawnych oraz asystenta rodziny jak również pracowników socjalnych.

 8-05-2013

Uczestnicy projektu "Na pomoc rodzinie" biorą udział w treningach interpersonalnych, zajęciach z psychologiem oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Grupa integruje się również podczas wspólnych posiłków. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomaga w codziennym życiu, dodaje siły i odwagi by sprostać codziennym problemom.

 


29-03-2013

W marcu rozpoczęły się zajęcia z zakresu aktywnej integracji dla osób objętych Indywidualnym Programem Wsparcia w ramach projektu systemowego "Na pomoc rodzinie"oraz Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca". Uczestnicy brali udział w zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Do dyspozycji jest także pracownik socjalny oraz asystenci. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają jeden posiłek - śniadanie i zwrot kosztów dojazdu.

 25-02-2013

W miesiącach styczniu i lutym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgłaszały się osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie systemowym "Na pomoc rodzinie" oraz do Programu Aktywności Lokalnej "nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca". Osoby te wypełniły wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dnia 19.02.2013 roku zebrała się komisja, która spośród złożonych wniosków wyłoniła osoby spełniające kryteria.
- 33 osoby do uczestnictwa w projekcie systemowym "Na pomoc rodzinie"
- 8 osób do uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej "Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca"
Zainteresowanie proponowanymi formami wsparcia było dość duże, dlatego powstała lista rezerwowa. Od miesiąca marca rozpoczynają się zajęcia z zakresu aktywnej integracji.


14-01-2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie" oraz Programu Aktywności Lokalnej " Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 41 osób z terenu powiatu żnińskiego.
W tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
- osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż.,
- osób niepełnosprawnych bezrobotnych po 50 r.ż.
- rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa, opiekuńczo - wychowawczymi lub samotnego rodzica
- matek(nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych, które mają niepełnosprawne dziecko)

Jeżeli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH.