PROGRAM EFS 2010

15-12-2010

10 grudnia 2010 roku w Restauracji "Martina" odbyło się spotkanie kończące drugą już edycję projektu systemowego "Na pomoc rodznie".

Projekt ukończyło 31 osób. Po części oficjalnej jaką było:
- wręczenie Certfikatów i Dyplomów,
- prezentacja rezultatów projektu,
- przemówienie Wicestarosty - Pana Roberta Luchowskiego i Członka Zarządu Powiatu Żnińskiego - Pani Zofii Kozłowskiej,

uczestnicy jak i zaproszeni goście mogli zjeść uroczysty obiad. Niespodzianką, która wywołała ogromne emocje był tort z nazwą projektu i flagami Unii Europejskiej i POKL... Galeria


30-11-2010

Listopad to miesiąc, w którym uczestnicy odbywali szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kurs bezpieczeństwa pożarowego w domu. Nabyte umiejętności przydadzą się w życiu codziennym.

Ponadto grupa kobiet brała udział w spotkaniu tematycznym z lekarzem ginekologiem dotyczącym chorób kobiecych i poddana została badaniom profilaktycznym. Niecodzienne były także zajęcia z pracownikiem socjalnym na temat planowania domowego budżetu oraz z pedagogiem pod tytułem - " Ludzka mieszanka, każdy z nas jest inny"... Galeria


29-11-2010

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej "Akademia Dorosłości" w ramach projektu "Na pomoc rodzinie" podczas zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym doskonalili swoje umiejętności i nabywali nowych doświadczeń.

Podczas kursów zawodowych podniesli swoje kwalifikacje zawodowe, które pozwolą im na zdobycie pracy. Przez cały czas trwania projektu mogli korzystać z darmowych porad prawnika i porad specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno - Doradczym. Na zdjęciu uczestnicy PAL z koordynatorem projektu - Kamilą Jankowską... Galeria


 

29-10-2010

Uczestnicy projektu systemowego uczestniczyli w październiku w różnych spotkaniach tematycznych, które miały na celu poszerzenie wiedzy o życiu codziennym, funkcjonowaniu w społeczeństwie i naukę metod relaksacyjnych i innych, które pomagają w walce ze stresem.

Spotkania poprowadzili:

- plastyk - Ewa Ciszak - Krych,
- terapeuta - Ewa Ciszak - Krych,
- animator origami - Zofia Jesionowska,
- muzykoterapeuta - Piotr Pryka.

Spotkaniom towarzyszył dobry nastrój, który był potrzebny do tego by osiągnąć zamierzony cel... Galeria


16-09-2010

W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu systemowego - w ramach Indywidualnego Programu Wsparcia i Programu Aktywności Lokalnej rozpoczęli kursy zawodowe:

- kurs fryzjerski
- kurs komputerowy
- kurs księgowości komputerowej
- kurs wózków widłowych.

Kursy odbywają się w Żninie. Za dojazd na kurs uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Kursy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Część kursów dobiegła końca we wrześniu. Najdłużej, bo do końca listopada trwać będzie kurs księgowości komputerowej... Galeria


6-08-2010

Dnia 6 sierpnia 2010 roku odbył się drugi już piknik integracyjny uczestników projektu systemowego PO KL"Na pomoc rodzinie" i ich rodzin. Mimo deszczowej pogody nie zabrakło atrakcji takich jak różnego rodzaju konkurencje, spacer nad jezioro oraz zwiedzanie Pałacu Mieczysława Chłapowskiego - wnuka Generała Chłapowskiego. Smakowały również potrawy z grilla, które podczas strug deszczu nabierały jeszcze lepszego aromatu... Galeria


30-07-2010

W dniu 30 lipca 2010 roku uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej "Akademia Dorosłości" w ramach projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" brali udział w pikniku integracyjnym w Restauracji "Parkowa". Dodatkową atrakcją oprócz znakomitego jedzenia była gra w bilard. Mimo deszczowej pogody humor i dobry nastrój nie opuszczał uczestników. Galeria


5-07-2010

W dniu 5 lipca 2010 roku w ramach projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" odbył się piknik integracyjny dla B.O. i ich rodzin. Podczas pikniku odbyło się wiele konkurencji, zabaw i innych atrakcji podczas których nawiązały się nowe znajomości, a dzieci mile i ciekawie spędziły czas wolny na zabawie z rodzicami.Dodatkową atrakcją było ognisko i przejazd motorówką po Jeziorze Małym w Żninie a także kąpiel w jeziorze. Dla każdego dziecka były słodycze - ciastka i lizaczki. Organizatorzy i uczestnicy pikniku dziękują serdecznie Waldkowi Ciszakowi i jego żonie Monice za bezpłatny dowóz na miejsce pikniku i Pawłowi Jedlińskiemu za zoorganizowanie bezpłatnych przejazdów motorówką. Dziękujemy!!!!! Galeria


21-06-2010

W dniu 21 czerwca 2010 roku w ramach spotkań tematycznych odbyła się pogadanka z policjantem, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania nutujące uczestników projektu na temat:

  • przemocy,
  • uzależnień,
  • Niebieskiej Karty,
  • przepisów drogowych i wielu innych.

Pragniemy Podziękować Panu - mł.asp.Tomaszowi Pierzyńskiemu z Komendy Powiatowej Policji w Żninie za duże zaangażowanie, wiedzę i profesjonalne podejście do tematu. Dziękujemy! Galeria


24-05-2010

Dyrektor PCPR wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektów unijnych uczestniczyli w szkoleniu na temat "Budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na zecz ekonomii społecznej", które odbyło się w Ciechocinku. Galeria


13-04-2010

W miesiącu kwietniu w ramach IPW i PAL odbywają się kolejne spotkania z psychologami i doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności. Doradca zawodowy diagnozuje preferencje zawodowe uczestników a psycholog przeprowadza indywidualne konsultacje celem rozpoznania najpilniejszych potrzeb. Galeria


18-03-2010

W miesiącu marcu odbyły się zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Podpisane zostłay Indywidualne Programy Wsparcia z 20 uczestnikami. Podczas zajęć uczestnicy otrzymują jeden posiłek dziennie i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.Ponadto na bieżąco nad realizacją projektu czuwa koordynator projektu Kamila Jankowska rozwiązując na bieżąco wszystkie problemy i trudności. W ramach projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" realizowany jest Program Aktywności Lokalnej "Akademia Dorosłości", w którym uczestniczą osoby które opuściły placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Spotkania odbywają się conajmniej raz w miesiącu - psycholog i doradca zawodowy uczą beneficjentów jak zaplanować ścieżkę zawodową oraz jak radzić sobie w życiu i rozwiązywać problemy. Nad realizacją i wprowadzaniem zmian, które korzystnie wpłyną na bieg życia beneficjentów czuwa asystent rodziny (na zdjęciu z jedną z uczestniczek). Galeria


5-02-2010

W miesiącu styczniu i lutym odbyły się spotkania informacyjne oraz rekrutacja osób zaintresowanych uczestnictwem w projekcie " Na pomoc rodzinie". Wyłoniona zostanie grupa 32 Beneficjentów Ostatecznych. Galeria


7-01-2010

Od stycznia 2010 roku do grudnia 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt systemowy " Na pomoc rodzinie". W tym roku wsparciem zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, które korzystaja z pomocy PCPR a mianowicie:

  • osoby które ustanowiły rodzinę zastępczą - 20 osób - objęte Indywidualnym Programem Wsparcia,
  • wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych - 12 osób - objęte wsparciem w ramach Programu Akywności Lokalnej "Akademia Dorosłości".
Celem ogólnym projektu jest zwięksenie potencjału zawodowego 32 B.O. zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żnińskiego. Cel ogólny zostanie osiągniety poprzez realizację celów szczegółowych, rozwiązujących problemy grupy docelowej:
  • aktywizację społeczną - zwiększenie motywacji do działania 32 B.O.
  • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie - poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego,
  • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy 32 B.O. - poprzez kursy zawodowe i doradztwo zawodowe.
Podczas trwania projektu odbędą się pikniki integracyjne, spotkania ze specjalistamie różnych dziedzin. Osoby uczestniczące w projekcie zostana objęte opieką asystenta rodziny. Ponadto na czas trwania projektu uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjno - Doradzy, gdzie można będzie skorzystać z porad różnych specjalistów. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu - Kamila Jankowska pod numerem telefonu - 052 30 30 169.


Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.