PROGRAM EFS 2011

30-09-2011

W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu brali udział w:
- kursach zawodowych,
- zajęciach usprawniających psychoruchowo na basenie oraz z instruktorem tańca,
- zajęciach z muzykoterapeutą.
W dalszym ciągu odbywają się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz asystentem rodziny.

Galeria


01-09-2011

Uczestnicy Programu Aktywności Loklanej "Dom ogrzany miłością" brali udział w pikniku pod nazwą "Grunt to rodzinka". Piknik miał na celu uświadomienie zebranym wartości, jakie niesie ze sobą życie rodzinne oraz integrację rodzin. Podaczs pikniku można było smacznie zjeść, przygotować surówki i sałatki, pośpiewać piosenki karaoke oraz namalować plakat symolizujący swoją rodzinę.

Galeria


25-08-2011

W miesiącu sierpniu uczestnicy projektu w dalszym ciągu pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji oraz umiejętności na rynku pracy. Przez cały czas trwania projektu osobom biorącym w nim udział towarzyszył asystent rodziny. Odbyły się także zpotkania z lekarzem ginekologiem, który opowiedział o profilaktyce chorób nowotworowych układu rozrodczego kobiet.

Galeria


05-07-2011

W dniu 5 lipca 2011 roku uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" i Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością" uczestniczyli w pikniku integracyjny w Ośrodku PTTK w Żninie. Atmosfera towarzysząca zabawie była miła i wesoła a pomiędzy uczestnikami zawiązały się nici przyjaźni. Podczas pikniku można było brać udział w różnych konkursach, zjeść pyszne dania z grilla oraz potańczyć.

Galeria


01-06-2011

Uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" oraz Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością" systematycznie uczęszczają na zajęcia z zakresu aktywnej integracji. Podczas zajęć nabywają nowe umijętności, które są niezbędne w życiu codziennym. Ponadto podczas pogadnki z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Żninie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałnia przemocy, Niebieskiej Karty oraz skorzystali z porad zwiększających ich bezpieczeństwo. Pragniemy podziękować Panu Arturowi Kędzierskiemu - policjantowi z Komendy Powiatowej Policji w Żninie za profesjonalne przekazanie uczestnikom wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu.

Galeria


05-05-2011

Uczestnicy projektu "Na pomoc rodzinie" biorą udział w treningach interpersonalnych, zajęciach z zakresu komunukacji oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Grupa integruje się również podczas wspólnych posiłków. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomaga w codziennym życiu, dodaje siły i odwagi by sprostać codziennym problemom.

Galeria


09-03-2011

W marcu rozpoczęły się zajęcia z zakresu aktywnej integracji dla osób objętych Indywidualnym Programem Wsparcia w ramach projektu systemowego "Na pomoc rodzinie". Podobne zajęcia także w marcu rozpoczną uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością". Podczas zajęć uczestnicy otrzymają jeden posiłek - śnidanie i zwrot kosztów dojazdu.

Galeria


01-03-2011

W miesiącach styczniu i lutym odbyły się spotkania rekrutacyjne, podczas których wyłoniono:

- 24 osoby do uczestnictwa w projekcie systemowym "Na pomoc rodzinie",
- 10 osób do uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością".

Zainteresowanie proponowanymi formami wsparcia było dość duże, dlatego powstała lista rezerwowa. Od miesiąca marca rozpoczynają się zajęcia z zakresu aktywnej integracji.

Galeria


22-01-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie" oraz Programu Aktywności Lokalnej "Dom ogrzany miłością". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 34 osób z terenu powiatu żnińskiego.

tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
- osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż.,
- osób niepełnosprawnych bezrobotnych po 50 r.ż.
- rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa, opiekuńczo - wychowawczymi lub samotnego rodzica.

Jeżlli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH.


Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.