PROGRAM EFS 2012

20-12-2012

Dnia 6 grudnia 2012 roku uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" i Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj, dlaczego-posłuchaj serca" uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym rezultaty projektu. Spotkanie to odbyło się w restauracji "Parkowa"€. Również w grudniu odbyło się zakończenie projektu systemowego, które odbyło się w restauracji "Martina"€, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia projektu oraz zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych.
.

Galeria


28-11-2012

W listopadzie uczestnicy brali udział w zajęciach psychoruchowych na basenie, pięć kobiet z IPW skorzystało z kursu upiększania i stylizacji paznokci. Dla wszystkich uczestników odbył się kurs pierwszej pomocy przed medycznej.
W dalszym ciągu odbywają się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny.

Galeria


29-10-2012

W miesiącu październiku odbyło się spotkanie tematyczne z lekarzem ginekologiem oraz pediatrą a także obydwie grupy uczestniczyły w wycieczce do lokalnego radia.
W dalszym ciągu uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Galeria


28-09-2012

W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu brali udział w:
- kursach zawodowych (bukieciarstwo, kurs kasy fiskalnej, komputerowy)
- zajęciach usprawniających psychoruchowo na basenie
- zajęciach z muzykoterapeutą
- spotkanie z kosmetyczką
W dalszym ciągu odbywają się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz asystentem rodziny.

Galeria


26-07-2012

Dnia 10 lipca 2012 roku uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" i Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj, dlaczego-posłuchaj serca" uczestniczyli w pikniku integracyjny w Gospodarstwie Agroturystycznym  Agro-Wolice. Atmosfera towarzysząca zabawie była miła i wesoła a pomiędzy uczestnikami zawiązały się nici przyjaźni. Podczas pikniku można było brać udział w różnych konkursach, zjeść pyszne dania z grilla oraz potańczyć. Podczas imprezy można było skorzystać z jednej formy rehabilitacji, jaką jest hipoterapia oraz spróbować swoich umiejętności jeździeckich. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był występ Mistrza Polski Artura Puzio, który wykonywał skoki motokrosem.
W miesiącu lipcu odbyły się również zajęcia z rehabilitantem, pedagogiem, kosmetyczką oraz muzykoterapeutą.
.

Galeria


28-06-2012

Uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie" oraz Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca".  Systematycznie uczęszczają na zajęcia z zakresu aktywnej integracji. Podczas zajęć nabywają nowe umiejętności, które są niezbędne w życiu codziennym. Od stycznia do końca projektu uczestnicy objęci są wsparciem asystenta rodziny, który pomaga w codziennych obowiązkach.

Galeria


23-05-2012

Uczestnicy projektu "Na pomoc rodzinie" biorą udział w treningach interpersonalnych, zajęciach z zakresu komunikacji oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Grupa integruje się również podczas wspólnych posiłków. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomaga w codziennym życiu, dodaje siły i odwagi by sprostać codziennym problemom.

Galeria


28-03-2012

W marcu rozpoczęły się zajęcia z zakresu aktywnej integracji dla osób objętych Indywidualnym Programem Wsparcia w ramach projektu systemowego "Na pomoc rodzinie". Podobne zajęcia także w marcu rozpoczną uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej "Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca". Podczas zajęć uczestnicy otrzymają jeden posiłek - śniadanie i zwrot kosztów dojazdu.


27-02-2012

W miesiącach styczniu i lutym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgłaszały się osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie systemowym "Na pomoc rodzinie" oraz do Programu Aktywności Lokalnej "nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca".  Osoby te wypełniły wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dnia 8.02.2012 roku zebrała się komisja, która spośród złożonych wniosków wyłoniła osoby spełniające kryteria.
- 29 osoby do uczestnictwa w projekcie systemowym "Na pomoc rodzinie"
- 8 osób do uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej "Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca"
Zainteresowanie proponowanymi formami wsparcia było dość duże, dlatego powstała lista rezerwowa. Od miesiąca marca rozpoczynają się zajęcia z zakresu aktywnej integracji.


09-01-2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie" oraz Programu Aktywności Lokalnej " Nie pytaj dlaczego-posłuchaj serca". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 37 osób z terenu powiatu żnińskiego.
    tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
    - osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż.,
    - osób niepełnosprawnych bezrobotnych po 50 r.ż.
    - rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa, opiekuńczo - wychowawczymi lub samotnego rodzica
    - matek(nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych, które mają  niepełnosprawne dziecko)
 
Jeżeli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH


Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.