PROGRAM EFS 2014

09-12-2014

5 grudnia 2014r. w Restauracji "Parkowa" odbyło się oficjalne zakończenie projektu systemowego "Na pomoc rodzinie", podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia projektu.

Galeria


30-10-2014

W miesiącu październiku uczestnicy w dalszym ciągu biorą udział w spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Asystenci oraz pracownicy socjalni nadal systematycznie pracują z podopiecznymi. Odbywają się również zajęcia psychoruchowe na basenie w Barcinie gdzie uczestnicy dzięki ćwiczeniom w wodzie czują się zrelaksowani i odprężeni. 2 uczesników ukończyło kurs nowoczesnego wykańczania wnętrz dzięki, któremu zdobyli nowe doświadczenie oraz wiedzę.

Galeria


30-09-2014

Wielu podopiecznych boryka się z problemem samotności, śmierci bliskiej osoby, rozstania z ukochaną osobą bądź rozwodem a także brakiem pracy dlatego też w dalszym ciągu biorą aktywny udział w zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Uczestnicy przez cały czas współpracują z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym, którzy są dla niech "bratnią duszą". W miesiącu wrześniu odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podczas, którego osoby niepełnosprawne mogły dowiedzieć się oraz nauczyć jak udzielić pierwszej pomocy, jak zachować się podczas wypadku a także jak reagować i pomagać osobom, które mdleją bądź duszą się jakimś małym przedmiotem. Wielu z nich podczas reanimacji manekina przezywało duży stres a także strach, że mogą wyrządzić krzywdę osobie poszkodowanej.

Galeria


29-08-2014

W miesiącu sierpniu uczestnicy w dalszym ciągu biorą aktywny udział w zajęciach z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Cały czas otoczeni są opieką asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego. Uczestniczyli w zajęciach tematycznych z rehabilitantem, lekarzem ginekologiem oraz zajęciach muzyczno-taneczno-ruchowych. Odbyły się również zajęcia psychoruchowe na basenie w Barcinie gdzie uczestnicy dzięki ćwiczeniom w wodzie czują się zrelaksowani i odprężeni. Woda pozytywnie wpływa na poprawę kondycji a także wzmacnia i uelastycznia mięśnie.

w sierpniu odbył się również:
- kurs opiekuna osób starszych
-kurs kulinarny z elementami dietetyki
-kurs obsługi kas fiskalnych
-kurs komputerowy

Galeria


28-07-2014

Uczestnicy projektu systemowego "Na pomoc rodzinie"systematycznie uczęszczają na zajęcia z zakresu aktywnej integracji. Podczas zajęć nabywają nowe umiejętności, które są niezbędne w życiu codziennym. Grupa integruje się również podczas wspólnych posiłków. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomaga w codziennym życiu, dodaje siły i odwagi by sprostać codziennym problemom. Od stycznia do końca projektu uczestnicy objęci są wsparciem asystenta rodziny, który pomaga w codziennych obowiązkach. w miesiącu lipcu odbyły się zajęcia muzyczno-taneczno-ruchowe a także spotkanie tematyczne z przedstawicielem Policji, który przeprowadził pogadankę dotycząca m.in. bezpiecznego korzystania z kart płatniczych, jak wykazać się szczególną czujnością podczas korzystania z usług tzw. "domokrążców". Uczestnicy dowiedzieli się również, że od września wchodzi w życie obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych. 22 lipca w restauracji "Parkowa" odbył się piknik, podczas którego uczestnicy projektu wraz ze swoimi najbliższymi brali udział w różnych konkurencjach np. karaoke. Na zebranych czekał Dj, który przez cały dzień zapewnił występy muzyczne jak również konkursy dla dzieci. Uczestnicy podczas posiłków wspólnie biesiadowali z wolontariuszkami, które przygrywały na gitarze.

Galeria


03-06-2014

W miesiącu maju odbyły się spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem jak również doradcą zawodowym. Są sytuacje, kiedy znacznie i/lub długotrwale pogorszyło się nasze samopoczucie, czujemy się przytłoczeni jakimś problemem, nie widzimy wyjścia z sytuacji w jakiej się znajdujemy, nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy dalej funkcjonować w dotychczasowy sposób. Każdy z nas doświadcza w życiu kryzysowych, trudnych sytuacji. Bardzo ważne jest, aby w takich okolicznościach zgłosić się po pomoc i nie zostawać sam na sam z problemem, dlatego też uczestnicy mogą zawsze liczyć na pomoc profesjonalistów. Wsparcia w trudnych chwilach dodaje również asystent rodziny, który cały czas współpracuje z uczestnikami projektu. W miesiącu maju odbyły sie zajęcia psychoruchowe na basenie. Jak co miesiąc zostało wypłacone wsparcie finansowe.

Galeria


14-04-2014

W marcu rozpoczęły się zajęcia z zakresu aktywnej integracji dla osób objętych Indywidualnym Programem Wsparcia w ramach projektu systemowego "Na pomoc rodzinie". Uczestnicy brali udział w zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Do dyspozycji jest także pracownik socjalny oraz asystent rodziny. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają jeden posiłek - śniadanie i zwrot kosztów dojazdu.

Galeria


3-03-2014

W miesiącach styczniu i lutym odbyły się spotkania rekrutacyjne, podczas których wyłoniono:

- 27 osób do uczestnictwa w projekcie systemowym "Na pomoc rodzinie"

Zainteresowanie proponowanymi formami wsparcia było dość duże, dlatego powstała lista rezerwowa. Od miesiąca marca rozpoczynają się zajęcia z zakresu aktywnej integracji.


13-01-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego POKL "Na pomoc rodznie". Celem będzie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego 27 osób z terenu powiatu żnińskiego.

W tym roku działania i wsparcie kierowane będą głównie do:
- osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż.,
- osób niepełnosprawnych bezrobotnych po 50 r.ż.
- w tym 6 osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat
- rodzin z problemami niepełnosprawności, nieuleczalnej choroby, ubóstwa

Jeżeli zaliczasz się do w/w osób, bądź znasz kogoś kto potrzebuje wsparcia - zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego. Wszelkich informacji udziela: Koordynator projektu - p. Kamila Jankowska, pod numerem telefonu 0 - 52 30 30 169, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, pokój nr 5.
INFORMACJE O EDYCJACH Z LAT POPRZEDNICH W GALERII PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH.


 

Licznik Odwiedzin

Starostwo Powiatowe Żnin
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Portal organizacji pozarządowych
Copyright by www.pcpr-znin.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.